Επιτροπές

Πρόεδρος Τιμητικής Επιτροπής

Γεώργιος Κωτσός, Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας

Πρόεδρος Συνεδρίου

Καραλαριώτου Ρένα,  Γενική Γραμματέας  ΠΕΔ Θεσσαλίας, Πρόεδρος Συνεδρίου  Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δ. Λαρισαίων

Μέλη Τιμητικής Επιτροπής

Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Βασίλης Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων
Ζήσης Μαμούρης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ξενοφών Σπηλιώτης, Πρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας
Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Aθανασία Καπούλα, Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας
Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Θεσσαλίας
 
Επιστημονική Επιτροπή

Συντονιστής: Λουκάς Αθανάσιος, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ.
Ζερεφός Χρήστος , Επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος. Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών.

Δαναλάτος Νίκος, Καθηγητής Πρόεδρος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Π.Θ.

Δέφνερ Αλέξης, Καθηγητής Πρόεδρος,  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.

Κοκκώσης Χάρης,  Καθηγητής Πολεοδοµίας - Χωροταξίας στο Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Κωτσόπουλος Σπυρίδων, Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Λέκκας Ευθύμης  - Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μπαλτάς Ευάγγελος, Καθηγητής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μέλος κοσμητείας στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ντυκέν Μαρί Νοέλ,  Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.

Λαλιώτου, Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Π.Θ.

Παπαχατζής Αλέκος, Καθηγητής  στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων  ΤΕΙ Λάρισας.

Πούλος Σεραφείμ,  Καθηγητής στον Τομέα Γεωγραφίας και Κλιματολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σκάγιαννης Παντελής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Π.Θ.

Αλεξόπουλος   Ιωάννης  Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μεταξάς Θεόδωρος Επίκουρος  Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Π.Θ.

Γούσιος Δημήτριος,  Δρ.  Γεωγραφίας και Χωροταξίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας.

Μπαρτζάνας Θωμάς Δρ., Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Ευθυμίου Γεώργιος  Δρ , Αναπληρωτής  Καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Γέμτος Θεοφάνης  Ομότιμος Καθηγητής (Γεωργική Μηχανολογία) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας.

Φαρσιρώτου Ευαγγελία,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας

Σδρόλια Σταυρούλα, Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Αργυρόπουλος Ζήσης, Xημικός/μελετητής έργων περιβάλλοντος

Διαμάντος Κωνσταντίνος, Πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ, Πολιτικός Μηχανικός και μέλος του Δ.Σ της ΠΕΔ.

Μπαρμπούτης Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός  

Παπαθεοδώρου Νίκος , Γιατρός, Ιστορικός, Λαογράφος.

Σπανός Κώστας  Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Ιστορικός - Tοπικός Eρευνητής.

Οργανωτική Επιτροπή

Συντονιστής: Τσούμας Δημήτριος, Διευθυντής ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Αντωνιάδου Βασιλεία, υπάλληλος ΠΕΔ Θεσσαλίας –Οικονομολόγος.

Μπίτης Αθανάσιος, Ειδικός Συνεργάτης Προέδρου ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Νάρης Αστέριος, Πολιτικός Μηχανικός- Μέλος της διοικούσας επιτροπής  ΤΕΕ Κεντρικής – Δυτικής Θεσσαλίας.

Μπακλατσή Γραμματή, Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Μαγνησίας.

Γρουσόπουλος Κωνσταντίνος - Δασολόγος, Γενικός Γραμματέας  της Διοικούσας Επιτροπής ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος.

Ντούρας Κωνσταντίνος, MSc Οικονομολόγος-Δασοπόνος.