Θεματικοί Άξονες

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Α1. Γεωλογική/Γεωγραφική Εξέλιξη του Πηνειού Ποταμού και της Λεκάνης Απορροής του
Α2. Μυθολογία της Θεσσαλικής πεδιάδας
Α3. Ιστορία του Πηνειού Ποταμού και της Θεσσαλίας
Α4. Εξέλιξη των Ανθρώπινων Δραστηριοτήτων στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού Ποταμού (Προϊστορία και Ιστορία)
Α5. Δημογραφική Εξέλιξη και Μελλοντικές Προοπτικές της Θεσσαλικής Πεδιάδας


Β. ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Β1. Υδατικοί Πόροι της Λεκάνης του Πηνειού Ποταμού.
Β2. Υδάτινα Οικοσυστήματα της Υδρολογικής Λεκάνης του Πηνειού Ποταμού (Ποτάμια, λιμναία, παράκτια, μεταβατικά και τροποποιημένα οικοσυστήματα)
Β3. Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Προβλήματα Σενάρια και Λύσεις. Έξυπνες τεχνολογίες (ύδρευση, άδρευση, αφαλάτωση κ.α.)
Β4. Υδρομετεωρολογικά Φαινόμενα (πλημμύρες, ξηρασίες και καταιγίδες)-Παρούσα κατάσταση και μελλοντική εξέλιξη
Β5.  Πανίδα και Χλωρίδα του Ποταμού Πηνειού και της Λεκάνης του
Β6. Πηνειός Ποταμός, η Υδρολογική Λεκάνη του, Ανθρώπινες Δραστηριότητες και Επιπτώσεις (Υδρεύσεις και αποχετεύσεις οικισμών, Αρδεύσεις, Ρύπανση υδατικών πόρων, προβλήματα και λύσεις)


Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ-Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Γ1. Γεωργία και Κτηνοτροφία (Καλλιέργειες, νέες δυναμικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, προοπτικές ανάπτυξης)
Γ2. Βιομηχανία και Μεταποίηση (Είδη βιομηχανίας, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, προοπτικές ανάπτυξης)
Γ3. Τουρισμός (συμβατικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προοπτικές ανάπτυξης)
Γ4. Παραγωγή Ενέργειας (υδροηλεκτρική ενέργεια, άλλες ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προοπτικές ανάπτυξης)
Γ5. Άλλες Οικονομικές Δραστηριότητες (αλιεία, μελισσοκομία, κλπ, προοπτικές ανάπτυξης)


Δ.  ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ/ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δ1. Αστική Ανάπτυξη και Πηνειός Ποταμός
Δ2. Αστικές Αναπλάσεις
Δ3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Δ4. Τοπιακός Σχεδισμός
Δ5. Χωροταξία
Δ6. Παρουσίαση καλών  πρακτικών


Ε. ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ε1. Πολιτιστικές Δραστηριότητες και Δυναμική
Ε2. Λαογραφία, Εθνογραφία και Ανθρωπολογία της Θεσσαλικής πεδιάδας
Ε3. Τέχνες
Ε4. Μνημεία Φύσης
Ε5. Ανθρωπογενή Μνημεία
Ε6.Αρχαιολογικές Ανασκαφές


ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δ1. Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση ( Εθνικό  και Ευρωπαϊκό πλαίσιο )
Δ2. Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων (κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς)  
Δ3. Πολιτική Προστασία


Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ε1. Εκπαιδευτικοί και Ερευνητικοί Φορείς
Ε2. Έρευνα και Καινοτομία στη Θεσσαλία
Ε3. Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Εργαλεία και Δομές Ανάπτυξης
Ε4. Χρηματοδοτικά Εργαλεία-Καλές πρακτικές